Your logo

Why we need Service Design ?

یا چگونه برند های موفق تجربه ی مشتریان را به شانس واگذار نمی کنند ؟

?Why

‫‫خدمات از خیلی وقت پیش وجود داشته اند. ابتدا ساده بودند، سپس دنیا پیچیده تر شد. اکنون راه های بیشتری برای ارتباط مشتریان با شرکت ها ابداع شده است. برای مثال می توانیم پول را از طریق عابر بانک، اپ موبایل، وب سایت، تلفن و حضور در شعبه به حساب دیگری واریز کنیم. وقتی تجربه ی خدمت خوب باشد، مشتری دوست دارد آن را تکرار کند. اما وقتی پروسه دریافت خدمت پیچیده باشد ارائه تجربه خوب دشوار یا حتی غیر ممکن می شود. ‬سرویس دیزاین با توجه به نیاز های مشتریان و با استفاده از امکانات می تواند به بهتر شدن تجربه مشتری کمک کند، یا بواسطه نیاز ها و فرصت های دیده نشده خدمت جدیدی خلق کند.

?What

سرویس دیزاین پیچیدگی های ارائه خدمت را ساده می کند. به شما اجازه می دهد خدمت خود را از اولین برخورد تا وفاداری از چشمان مشتریان ببینید. سرویس دیزاین از جواب سوال هایی مانند مشتری چه می خواهد؟ چه نیاز هایی دارد؟ و چه فکر می کند؟ برای بهتر کردن و نوآوری در خدمات استفاده می کند. شما می توانید تمام لحظات ارتباط با مشتری را از تصمیم به خرید تا دریافت خدمت به شکل تصویری مشاهده کنید. با مشاهده این مراحل فرصت هایی برای متمایز کردن خدمت می بینید و می توانید قسمت های مهم تر را الویت بندی کنید.

?How

پروسه سرویس دیزاین تکرار شونده و غير خطی است، از تعریف چالش شروع و چهار مرحله اصلی دارد:

Discover

مصرف کنندگان، کارمندان و مدیران در مورد احساسات، فکر و نیاز ها و اهداف خود با ما صحبت می کنند. ما این اطلاعات را منظم برای مرحله بعدی آماده می کنیم.

Ideate

با استفاده از داده های مرحله قبل سوال های درست تری پرسیده می شود. گاه مسئله به صورت کلی عوض می شود بر اساس بینش مصرف کننده ها کارمندان و مدیران ایده ها و از ترکیب ایدها کانسپت ها شکل می گیرند.

Prototype

بر اساس کانسپت های به دست آمده از مرحله قبل نمونه ی اولیه طراحی شده و با مصرف کنندگان واقعی تست می شود. نمونه اولیه بواسطه فیدبک ها بهتر شده و کامل تر می شود.

Implement

در نهایت از نمونه های تست شده، نسخه ای که بهترین فیدبک ها را گرفته اجرا می شود. نسخه اجرا شده مجددا بواسطه فیدبک ها بهتر و بهتر می شود. در واقع این چرخه تا پایان عمر خدمت ادامه پیدا می کند.

Workshops

Be Creative

در باور عموم خالقيت معجزه ای است که تنها افراد خاص به صورت ذاتی از آن برخوردار اند. در این کارگاه به شکل عملی تجربه می کنيم چگونه نبوغ تنها را خالقيت نيست. به عبارتی دیگر در این روش ما معجزهی خودمان را می سازیم.


Service Design

این کارگاه در دو بخش تئوری و عملی به این مسئله خواهد پرداخت که چرا دیگر هزینه های برندینگ، مارکتینگ و تبلیغات به تنهایی کافی نیستند. برند های موفق از چه روش هایی در تمامی نقاط برخورد دیگران (مشتریان، کارکنان و ) با برند تجربه آنها را مدیریت می کنند؟

Team

Let's have coffee sometimes

ما روال های رسمی معمول در فضای کسب و کار را دوست نداریم. برای همین ترجیج می دهیم اولین بار، شما را در فضایی صمیمی تر ببینیم.

Contact

+98 912 116 6511

info@charshanbe.design

# 506, Borj e Sefid, Tehran, Iran

© charshanbe | 2017